Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
08/01/20212021/19EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI ve YENİ YERLEŞİMLER KOMİSYONU RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIkomisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan oylama neticesinde geldiği şekliyle komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi..
08/01/20212021/18TARIM HAYVANCILIK AR-GE KOMİSYON RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIkomisyon raporu meclise sunuldu.Yapılan oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi..
07/01/20212021/17İNSAN HAKLARI TÜKETİCİYİ KORUMA ve HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan oylama neticesinde geldiği şekliyle komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi..
07/01/20212021/16SOSYAL İŞLER YAŞLILAR ve ENGELLİLER KOMİSYONU RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIa. Bilgisayar ve internet imkânlarını da ihtiva eden bu mekânın "Çubuk Belediyesi Engelsiz Dost Meclisi" adıyla faaliyette bulunurken elektrik ve kira bedellerinin belediyemiz tarafından karşılanması, diğer giderlerin dernekçe karşılanması hususu Sosyal İşler ve Engelliler komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Hususu Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu belediye imkanları dahilinde oy birliği ile kabul edildi,. .
07/01/20212021/15ESNAF SANATKARLAR ve TARİFELER KOMİSYONU RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gündemin 12. Maddesi Komisyonumuza havale edilen Tuhafiye Konfeksiyon esnafı ziyaret edilerek gerekli araştırmalar yapılmıştır. Konfeksiyoncu esnafımızın bir kısmı cumartesi-Pazar yasağının olmasını istemiyorlar. Cumartesi- Pazar günleri iş yaptıklarını ve bu pandemi döneminden dolayı zorlandıklarını belirttiler .Atatürk caddesi köprüsüne yapılan ışıklandırılmaların çok güzel olduğunu ve merkezde de uygun olan yerlere de yapılmasını istediler. Belediyemizin çalışmalarında çok memnun olduklarını belirttiler. Belediye meclisine arz ederim.Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. .
07/01/20212021/14KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi..
07/01/20212021/13GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KOMİSYONU RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi..
07/01/20212021/12ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPORUÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIkomisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu düzeltmesi yapıldığı şekliyle oy birliği ile kabul edildi..
06/01/20212021/9BAŞKANLIK YAZISIİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜYıldırım Beyazıt Mahallesi 587 ada güneyinde yer alan park alanında, Barbaros Mahallesi 2037 ada 11 parselin güneyinde yer alan park alanında ve Esenboğa Mahallesi 190500 ada doğusu park alanlarında "Teknik Altyapı Alanı" (Trafo Yeri) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Yasanın ilgili maddelerine istinaden onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Meclise sunuldu.Yapılan oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi..
06/01/20212021/8BAŞKANLIK YAZISIİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Atatürk Mahallesi 794 ada 1 numaralı parselde eksik kat uygulaması yapılması ile ilgili talebin, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki Başkanlık yazısı meclise sunuldu. Yapılan oylama neticesinde görüşülmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA oy birliği ile kabul edildi...
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 9